Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0041/2016

Внесени текстове :

A8-0041/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0067

Протокол
Понеделник, 7 март 2016 г. - Страсбург

13. Здравеопазване на животните ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic представи препоръката за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Esther Herranz García, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Albert Deß, Ricardo Serrão Santos и Paul Brannen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák и Pirkko Ruohonen-Lerner.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Jasenko Selimovic.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 8.3.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност