Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0041/2016

Indgivne tekster :

A8-0041/2016

Forhandlinger :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0067

Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg

13. Dyresundhed ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare sygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Michela Giuffrida for S&D-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Esther Herranz García, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Albert Deß, Ricardo Serrão Santos og Paul Brannen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák og Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Jasenko Selimovic.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 8.3.2016.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik