Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0136(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0041/2016

Ingediende teksten :

A8-0041/2016

Debatten :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Stemmingen :

PV 08/03/2016 - 6.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0067

Notulen
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg

13. Gezondheid van dieren ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving") [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Esther Herranz García, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Albert Deß, Ricardo Serrão Santos en Paul Brannen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Jasenko Selimovic.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 8.3.2016.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid