Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0041/2016

Predkladané texty :

A8-0041/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0067

Zápisnica
Pondelok, 7. marca 2016 - Štrasburg

13. Zdravie zvierat ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß v mene skupiny PPE, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Esther Herranz García, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Albert Deß, Ricardo Serrão Santos a Paul Brannen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jasenko Selimovic.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 8.3.2016.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia