Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0041/2016

Ingivna texter :

A8-0041/2016

Debatter :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0067

Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

13. Djurhälsa ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter avseende djurhälsa (”djurhälsolag”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Esther Herranz García, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Albert Deß, Ricardo Serrão Santos och Paul Brannen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Jasenko Selimovic.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 8.3.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy