Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0157(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0023/2016

Внесени текстове :

A8-0023/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Обяснение на вота
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Протокол
Понеделник, 7 март 2016 г. - Страсбург

14. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Lucy Anderson, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lucy Anderson, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli и Rosa D'Amato.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender и Pirkko Ruohonen-Lerner.

Изказаха се: Violeta Bulc и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 8.3.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност