Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0157(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0023/2016

Předložené texty :

A8-0023/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hlasování :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Vysvětlení hlasování
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Zápis
Pondělí, 7. března 2016 - Štrasburk

14. Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Lucy Anderson za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lucy Anderson, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jude Kirton-Darling, Jill Seymour za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli a Rosa D'Amato.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystoupili: Violeta Bulc a Knut Fleckenstein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 8.3.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí