Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0157(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0023/2016

Indgivne tekster :

A8-0023/2016

Forhandlinger :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Stemmeforklaringer
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg

14. Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Lucy Anderson for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lucy Anderson, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jude Kirton-Darling, Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli og Rosa D'Amato.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender og Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talere: Violeta Bulc og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 8.3.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik