Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0157(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0023/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0023/2016

Keskustelut :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Äänestykset :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Äänestysselitykset
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Pöytäkirja
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

14. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Lucy Anderson S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lucy Anderson, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jude Kirton-Darling, Jill Seymour EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli ja Rosa D'Amato.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö