Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0157(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0023/2016

Ingediende teksten :

A8-0023/2016

Debatten :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Stemmingen :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Stemverklaringen
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Notulen
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg

14. Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Lucy Anderson, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lucy Anderson, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli en Rosa D'Amato.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 8.3.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid