Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0157(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0023/2016

Teksty złożone :

A8-0023/2016

Debaty :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Głosowanie :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Protokół
Poniedziałek, 7 marca 2016 r. - Strasburg

14. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Lucy Anderson w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogusława Liberadzkiego, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lucy Anderson, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jude Kirton-Darling, Jill Seymour w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli i Rosa D'Amato.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Knuta Fleckensteina, Seán Kelly, Inés Ayala Sender i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 8.3.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności