Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0157(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2016

Predkladané texty :

A8-0023/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Zápisnica
Pondelok, 7. marca 2016 - Štrasburg

14. Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Lucy Anderson v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lucy Anderson, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jude Kirton-Darling, Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli a Rosa D'Amato.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystúpili: Violeta Bulc a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 8.3.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia