Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2128(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0026/2016

Ingivna texter :

A8-0026/2016

Debatter :

PV 07/03/2016 - 15
CRE 07/03/2016 - 15

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0071

Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

15. Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2015/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sander Loones (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Julia Pitera för PPE-gruppen, Georgi Pirinski för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Petri Sarvamaa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov och Zigmantas Balčytis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes och Ivana Maletić.

Talare: Kristalina Georgieva och Benedek Jávor.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 8.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy