Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2612(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Гласувания :

PV 10/03/2016 - 7.7

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 7 март 2016 г. - Страсбург

16. Към просперираща икономика, основана на данни (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000021/2016), зададен от Jerzy Buzek, от името на комисия ITRE, към Комисията: Към просперираща икономика, основана на данни (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000040/2016), зададен от Vicky Ford, от името на комисия INTA, към Комисията: Съобщението на Комисията, озаглавено „Към просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek разви въпроса B8-0116/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Vicky Ford разви въпроса B8-0351/2016.

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпросите.

Изказаха се: Michał Boni, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Roger Helmer, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin и Csaba Sógor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Andrus Ansip.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jerzy Buzek, от името на комисия ITRE, относно „Към просперираща икономика, основана на данни“ (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 10.3.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност