Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2612(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Keskustelut :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.7

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

16. Kohti menestyvää datavetoista taloutta (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000021/2016) Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kohti menestyvää datavetoista taloutta (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000040/2016) Vicky Ford INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto Kohti menestyvää datavetoista taloutta (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek esitteli kysymyksen B8-0116/2016.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Vicky Ford esitteli kysymyksen B8-0351/2016.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Michał Boni PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin ja Csaba Sógor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta aiheesta ”Kohti menestyvää datavetoista taloutta” (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2016, kohta 7.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö