Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2612(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Debatten :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Stemmingen :

PV 10/03/2016 - 7.7

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg

16. Naar een bloeiende data-economie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000021/2016) van Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Naar een bloeiende data-economie (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000040/2016) van Vicky Ford, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie getiteld "Naar een bloeiende data-economie" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek licht de vraag toe B8-0116/2016.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Vicky Ford licht de vraag toe B8-0351/2016.

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Roger Helmer, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin en Csaba Sógor, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, over "Naar een bloeiende data-economie" (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 10.3.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid