Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2612(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Debatter :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.7

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

16. Mot en blomstrande datadriven ekonomi (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000021/2016) från Jerzy Buzek, för ITRE-utskottet, till kommissionen: Mot en blomstrande datadriven ekonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000040/2016) från Vicky Ford, för INTA-utskottet, till kommissionen: Kommissionens meddelande Mot en blomstrande datadriven ekonomi (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek utvecklade frågan B8-0116/2016.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Vicky Ford utvecklade frågan B8-0351/2016.

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Michał Boni för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Roger Helmer för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin och Csaba Sógor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Jerzy Buzek, för ITRE-utskottet, om en blomstrande datadriven ekonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 10.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy