Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2230(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 17
CRE 07/03/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0072

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

17. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2015/2230(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Η Angelika Mlinar προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου