Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

22. Λήξη της ετήσιας συνόδου
Πλήρη Πρακτικά

Λήγει η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της περιόδου 2015 - 2016.

Δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης, το Σώμα θα συνέλθει αύριο, Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 στις 9.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου