Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 7 март 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Внесени документи
 11.Ред на работа
 12.Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I (разискване)
 13.Здравеопазване на животните ***II (разискване)
 14.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (разискване)
 15.Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (разискване)
 16.Към просперираща икономика, основана на данни (разискване)
 17.Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Искане за защита на парламентарен имунитет
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 22.Закриване на годишната сесия
 Списък на присъствалите
Протокол (278 kb)  Списък на присъствалите (60 kb)
 
Протокол (280 kb)  Списък на присъствалите (36 kb)  Поименни гласувания (19 kb)
 
Протокол (270 kb)  Списък на присъствалите (69 kb)  Поименни гласувания (486 kb)
Правна информация - Политика за поверителност