Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Modtagne dokumenter
 11.Arbejdsplan
 12.Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner ***I (forhandling)
 13.Dyresundhed ***II (forhandling)
 14.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (forhandling)
 15.Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (forhandling)
 16.Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (forhandling)
 17.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 22.Afslutning af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (246 kb)  Deltagerliste (60 kb)
 
Protokol (238 kb)  Deltagerliste (36 kb)  Afstemning ved navneopråb (18 kb)
 
Protokol (251 kb)  Deltagerliste (62 kb)  Afstemning ved navneopråb (333 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik