Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 7. märts 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Esitatud dokumendid
 11.Tööplaan
 12.Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava ***I (arutelu)
 13.Loomatervis ***II (arutelu)
 14.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (arutelu)
 15.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
 16.Eduka andmepõhise majanduse suunas (arutelu)
 17.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (251 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) Nimelise hääletuse tulemused (98 kb) 
 
Protokoll (240 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Nimelise hääletuse tulemused (18 kb) 
 
Protokoll (245 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Nimelise hääletuse tulemused (330 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika