Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin ***I (keskustelu)
 13.Eläinterveys ***II (keskustelu)
 14.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (keskustelu)
 15.Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 16.Kohti menestyvää datavetoista taloutta (keskustelu)
 17.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 22.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (253 kb) Läsnäololista (60 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (98 kb) 
 
Pöytäkirja (242 kb) Läsnäololista (36 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (19 kb) 
 
Pöytäkirja (250 kb) Läsnäololista (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (408 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö