Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 3.Samenstelling Parlement
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 10.Ingekomen stukken
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen ***I (debat)
 13.Gezondheid van dieren ***II (debat)
 14.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (debat)
 15.Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude (debat)
 16.Naar een bloeiende data-economie (debat)
 17.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (251 kb) Presentielijst (60 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (98 kb) 
 
Notulen (240 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (18 kb) 
 
Notulen (253 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (407 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid