Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 7 martie 2016 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Depunere de documente
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte ***I (dezbatere)
 13.Sănătatea animalelor ***II (dezbatere)
 14.Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (dezbatere)
 15.Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)
 16.Către o economie de succes bazată pe date (dezbatere)
 17.Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (256 kb) Listă de prezență (60 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (98 kb) 
 
Proces-verbal (280 kb) Listă de prezență (36 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (18 kb) 
 
Proces-verbal (255 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (473 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate