Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 7. marca 2016 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Predloženie dokumentov
 11.Program práce
 12.Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I (rozprava)
 13.Zdravie zvierat ***II (rozprava)
 14.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (rozprava)
 15.Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
 16.Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (rozprava)
 17.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 22.Skončenie výročného zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (249 kb)  Prezenčná listina (60 kb)
 
Zápisnica (272 kb)  Prezenčná listina (36 kb)  Hlasovania podľa mien (18 kb)
 
Zápisnica (257 kb)  Prezenčná listina (63 kb)  Hlasovania podľa mien (476 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia