Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (debatt)
 13.Djurhälsa ***II (debatt)
 14.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (debatt)
 15.Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 16.Mot en blomstrande datadriven ekonomi (debatt)
 17.Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (252 kb) Närvarolista (60 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (98 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Närvarolista (36 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (18 kb) 
 
Protokoll (249 kb) Närvarolista (62 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (408 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy