Indiċi 
Minuti
PDF 258kWORD 275k
It-Tnejn, 7 ta' Marzu 2016 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 3.Kompożizzjoni tal-Parlament
 4.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 8.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 9.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 10.Dokumenti mressqa
 11.Ordni tal-ħidma
 12.Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (dibattitu) ***I
 13.Is-Saħħa tal-Annimali ***II (dibattitu)
 14.L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet ***I (dibattitu)
 15.Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi (dibattitu)
 16.Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-data (dibattitu)
 17.L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew (preżentazzjoni qasira)
 18.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 19.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 22.Għeluq tas-sessjoni annwali
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 24 ta' Frar 2016 u 25 ta' Frar 2016 ġew approvati.

°
° ° °

Julie Ward kienet preżenti għas-seduta tal-24 ta' Frar 2016 imma isimha ma jidhirx fil-lista tal-attendenza.


3. Kompożizzjoni tal-Parlament

Ulla Tørnæs inħatret membru tal-Gvern Daniż.

Billi din il-kariga, skont l-Artikolu 7(1) tal-Att tal-20 ta’ Settembru 1976 rigward l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b’vot dirett universali, hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew, il-Parlament, fuq il-bażi tal-Artikolu 4(4) tar-Regoli tal-Proċedura, innota l-vakanza b'effett mid-29 ta' Frar 2016 u informa l-Istat Membru kkonċernat.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Daniżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Morten Løkkegaard minflok Ulla Tørnæs bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data tat-3 ta' Marzu 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Morten Løkkegaard jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


4. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp ALDE:

Kumitat EMPL: Morten Løkkegaard

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN): Morten Løkkegaard

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


5. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat TRAN biex ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni dwar l-Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 rigward it-taħriġ tal-piloti, l-ittestjar u l-kontroll perjodiku għal navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Jekk tali rakkomandazzjoni ma tkunx is-suġġett ta' oppożizzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew ta' almenu erbgħin Membru sa terminu ta' erbgħa u għoxrin siegħa, titqies approvata. Fil-każ kuntrarju, se tkun sottoposta għal votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjoni hija disponibbli fuq is-sit Europarl għall-perjodu ta' din is-sessjoni parzjali.


6. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbret li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 9 ta' Marzu 2016, il-President tal-Parlament kien se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (Kodifikazzjoni) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar tagħmir ta’ protezzjoni personali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Regolament tal Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar tagħmir li jaħraq karburanti gassużi u li jħassar id-Direttiva 2009/142/KE (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-klawżola ta' salvagwardja u l-mekkaniżmu ta' kontra ċ-ċirkomvenzjoni previsti fil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' kontra ċ-ċirkomvenzjoni previst fil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar ta' xogħol mhux iddikjarat (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ("Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-installazzjonijiet tal-funikular u li jħassar id-Direttiva 2000/9/KE (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000021/2016) mressqa minn Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-data(2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) mressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Xi inhi klassifikazzjoni "A tripla soċjali"? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) mressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Il-kriżi tal-prezzijiet fis-settur tal-laħam tal-majjal tal-Ewropa (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) mressqa minn Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Tifqigħa tal-virus Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) mressqa minn Françoise Grossetête, Mairead McGuinness u Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo u Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling u Bolesław G. Piecha f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz u Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout u Jill Evans f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth u John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: It-thalidomide (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) mressqa minn Vicky Ford, f'isem il-Kumitat IMCO, lill-Kummissjoni: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-dejta' (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar is-segwitu mogħti lir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet ta' Settembru I u ta' Ottubru I u għall-pożizzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet ta' Ottubru I, II, III u ta' Novembru 2015 huma disponibbli fuq il-Europarl.


9. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopja ċċertifikata tad-dokument li ġej:

- Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra li jistabbilixxi miżuri ekwivalenti għal dawk stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar tassazzjoni ta' dħul minn tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' imgħaxx.


10. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u strumenti mhux vinkolanti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 994/2012/UE (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jirrevoka r-Regolament (UE) Nru 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - it-8 FEŻ (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - id-9 FEŻ (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - l-10 FEŻ (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - il-11-il FEŻ (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Aġenziji Eżekuttivi (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, LIBE

- Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kwittanza 2014 - L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: Impriża Konġunta - Sikurezza tan-Navigazzjoni bl-Ajru (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Kwittanza 2014: Impriża Konġunta - Ajrunawtika u Ambjent (Clean Sky) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwittanza 2014: Sistemi Informatiċi Inkorporati (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta "Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu" (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: Il-Kunsill Konsultattiv Ewropew dwar l-Inizzjattiva fin-Nanoelettronika (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, LIBE

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

CULT

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, LIBE

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM

- Kwittanza 2014 - L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ECON

- Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2014 - L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2016/000 TA 2016 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2008/376/KE dwar l-adozzjoni tal-Programm ta’ Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar u dwar il-linji gwida tekniċi pluriennali għal dan il-programm (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG, JURI

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE (2015/2325(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE – Ġlieda kontra l-frodi (2015/2128(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Rapport li jemenda r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1683/1995 tad-29 ta' Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi għall-viża (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Rapport dwar l-Unjoni Bankarja – Rapport Annwali 2015 (2015/2221(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Rapport dwar l-Integrazzjoni tal-Perspettiva tal-Ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew (2015/2230(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju, u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni (2016/2004(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Rapport dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi (Kodifikazzjoni) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tiġi evitata diversifikazzjoni fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea ta’ ċerti mediċini essenzjali (test kodifikat) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Rapport dwar il-konklużjoni ta' Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għall-ħatra ta' Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali veterinarji (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mard tal-annimali li jittieħed u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ("il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali") (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Marzu 2016 (PE 578.051/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Talba tal-Grupp ECR biex idaħħal, bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda, dibattitu dwar ir-rapport Kirkhope dwar l-użu tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (UE-PNR).

Interventi ta': Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, li ġġustifika t-talba, Alain Lamassoure, favur it-talba, u Enrique Guerrero Salom, kontriha.

B'sejħa tal-ismijiet (163 favur, 207 kontra, 14-il astensjoni) il-Parlament ċaħad it-talba.

Talba tal-Grupp Verts/ALE biex idaħħal, bħala t-tieni punt fl-aġenda ta' wara nofsinhar, dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar l-avvenimenti riċenti u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u l-istabbiltà fit-Turkija.

Interventi ta': Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ġġustifikat it-talba, Marie-Christine Vergiat, favur it-talba, u Cristian Dan Preda, kontriha.

B'sejħa tal-ismijiet (136 favur, 243 kontra, 6 astensjonijiet) il-Parlament caħad it-talba.

L-Erbgħa

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

Il-Ħamis

Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura):

Talba tal-Grupp GUE/NGL biex, minflok id-dibattitu dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Każakstan (punt 90 tas-PDOJ), jiddaħħal fl-aġenda dibattitu dwar il-ksur tal-obbligi relatati mad-drittijiet tal-bniedem matul l-iżgumbramenti sfurzati tal- "ġungla" ta' Calais, li jintemm bit-tressiq tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, Molly Scott Cato, favur it-talba, u Diane James, kontriha.

B'sejħa tal-ismijiet (90 favur, 276 kontra , 21 astensjoni) il-Parlament ċaħad it-talba.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Intervent ta': James Nicholson.


12. Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (dibattitu) ***I

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward l-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, Paolo De Castro f'isem il-Grupp S&D, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' István Ujhelyi, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Esther Herranz García, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Marijana Petir, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivana Maletić, u Jørn Dohrmann.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Petr Mach, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Stanislav Polčák u Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García u Tibor Szanyi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Phil Hogan u Marc Tarabella.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal-Minuti ta' 8.3.2016.


13. Is-Saħħa tal-Annimali ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mard tal-annimali li jittieħed u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ("il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali") [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, Michela Giuffrida f'isem il-Grupp S&D, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, Jan Huitema f'isem il-Grupp ALDE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Philippe Loiseau f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Esther Herranz García, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Albert Deß, Ricardo Serrão Santos u Paul Brannen, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák u Pirkko Ruohonen-Lerner.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Jasenko Selimovic.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal-Minuti ta' 8.3.2016.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


14. L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet ***I (dibattitu)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq għas-servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Elissavet Vozemberg-Vrionidi f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Lucy Anderson f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lucy Anderson, Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jude Kirton-Darling, Jill Seymour f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli u Rosa D'Amato.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira u Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender u Pirkko Ruohonen-Lerner.

Interventi ta': Violeta Bulc u Knut Fleckenstein.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal-Minuti ta' 8.3.2016.


15. Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi [2015/2128(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Sander Loones (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Mercedes Bresso (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Julia Pitera f'isem il-Grupp PPE, Georgi Pirinski f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Nedzhmi Ali f'isem il-Grupp ALDE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Petri Sarvamaa, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov u Zigmantas Balčytis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes u Ivana Maletić.

Interventi ta': Kristalina Georgievau u Benedek Jávor.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal-Minuti ta' 8.3.2016.


16. Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-data (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000021/2016) imressqa minn Jerzy Buzek, f'isem il- Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-data (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000040/2016) imressqa minn Vicky Ford, f'isem il- Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-dejta' (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija B8-0116/2016.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Vicky Ford daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija B8-0351/2016.

Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsijiet.

Interventi ta': Michał Boni f'isem il-Grupp PPE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Roger Helmer f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin u Csaba Sógor, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo u Notis Marias.

Intervent ta': Andrus Ansip.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Jerzy Buzek, f'isem il- Kumitat ITRE, dwar "Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-data" (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 10.3.2016.


17. L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-Integrazzjoni tal-Perspettiva tal-Ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew [2015/2230(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch u Seán Kelly.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal-Minuti ta' 8.3.2016.


18. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel u Janusz Korwin-Mikke.


19. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari

Gianluca Buonanno, Membru tal-Parlament, ippreżenta talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tiegħu fil-kuntest ta' proċedimenti penali quddiem il-qorti ordinarja ta' Bolzano.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 578.051/OJMA).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.45.


22. Għeluq tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni ta' 2015 - 2016 tal-Parlament Ewropew ingħalqet.

Bi qbil mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, il-Parlament kellu jiltaqa' l-għada t-Tlieta 8 ta' Marzu 2016 fid-9.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Avviż legali - Politika tal-privatezza