Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

1. Åbning af sessionen
CRE

I henhold til artikel 229, første afsnit, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og forretningsordenens artikel 146, åbnede formanden Europa-Parlamentets session 2016-2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik