Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

4. Den socioøkonomiske situation for kvinder i Europa (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Den socioøkonomiske situation for kvinder i Europa (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Constance Le Grip for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Barbara Matera, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Soraya Post, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Anna Hedh og Hilde Vautmans, Tania González Peñas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, og Pina Picierno, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo og Jaromír Štětina.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik