Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 8. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

4. Naisten sosioekonominen tilanne Euroopassa (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Naisten sosioekonominen tilanne Euroopassa (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Barbara Matera, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Soraya Post, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Anna Hedh ja Hilde Vautmans, Tania González Peñas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, ja Pina Picierno, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo ja Jaromír Štětina.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö