Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. március 8., Kedd - Strasbourg

4. A nők társadalmi-gazdasági helyzete Európában (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A nők társadalmi-gazdasági helyzete Európában (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Constance Le Grip, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Barbara Matera, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Soraya Post, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Anna Hedh és Hilde Vautmans, Tania González Peñas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, és Pina Picierno, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo és Jaromír Štětina.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat