Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 8. marts - Strasbūra

4. Sieviešu sociālekonomiskais stāvoklis Eiropā (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Sieviešu sociālekonomiskais stāvoklis Eiropā (2016/2606(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Constance Le Grip PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Barbara Matera, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Soraya Post, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Anna Hedh un Hilde Vautmans, Tania González Peñas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, un Pina Picierno, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo un Jaromír Štětina.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika