Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 8. marec 2016 - Strasbourg

4. Socialno-ekonomski položaj žensk v Evropi (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Socialno-ekonomski položaj žensk v Evropi (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Constance Le Grip v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Barbara Matera, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Soraya Post, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Anna Hedh in Hilde Vautmans, Tania González Peñas, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Michaela Šojdrová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, in Pina Picierno, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo in Jaromír Štětina.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov