Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

4. Den socioekonomiska situationen för kvinnor i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Den socioekonomiska situationen för kvinnor i Europa (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Constance Le Grip för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Barbara Matera, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Soraya Post, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Anna Hedh och Hilde Vautmans, Tania González Peñas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, och Pina Picierno, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo och Jaromír Štětina.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy