Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2325(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0024/2016

Внесени текстове :

A8-0024/2016

Разисквания :

PV 08/03/2016 - 5
CRE 08/03/2016 - 5

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0073

Протокол
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург

5. Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС [2015/2325(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Matera, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, и Beatrix von Storch, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică, за да зададе въпрос „синя карта“ на Beatrix von Storch, която отговори, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kristina Winberg, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се: Věra Jourová и Mary Honeyball.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 8.3.2016 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Председателят отдаде почит на Берта Касерес, активистка в областта на правата на човека и природозащитничка, която беше убита в Хондурас. Той осъди това убийство от името на Парламента и призова правителството на Хондурас да изправи пред съда отговорните лица.

(Заседанието беше прекъснато в 11.40 ч.)

(От 11.40 до 12.45 ч. реч на Филипо Гранди, върховен комисар на ООН за бежанците, последвана от една серия от изказвания на оратори от политическите групи)

(Заседанието беше възобновено в 12.45 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност