Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2325(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0024/2016

Indgivne tekster :

A8-0024/2016

Forhandlinger :

PV 08/03/2016 - 5
CRE 08/03/2016 - 5

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0073

Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

5. Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU [2015/2325(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Barbara Matera for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, og Beatrix von Storch for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Doru-Claudian Frunzulică for at stille et blåt kort-spørgsmål til Beatrix von Storch, som besvarede det, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kristina Winberg, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld og Tomáš Zdechovský.

Talere: Věra Jourová og Mary Honeyball.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 8.3.2016.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Formanden mindedes Berta Cáceres, menneskerettigheds- og miljøforkæmper, som var blevet myrdet i Honduras.Han fordømte dette mord på Parlamentets vegne og appellerede til Honduras' regering om at sikre, at gerningsmændene ville blive retsforfulgt.

(Mødet afbrudt kl. 11.40)

(Fra 11.40 til 12.45, indlæg af Filippo Grandi, FN's højkommissær for flygtninge, efterfulgt af en talerunde med de politiske grupper)

(Mødet genoptaget kl. 12.45)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik