Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2325(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0024/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0024/2016

Συζήτηση :

PV 08/03/2016 - 5
CRE 08/03/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0073

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

5. H κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ [2015/2325(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Η Mary Honeyball παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Matera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Doru-Claudian Frunzulică, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Beatrix von Storch, η οποία απαντά, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kristina Winberg, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Mary Honeyball.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής στην Berta Cáceres, αγωνίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικολόγο, η οποία δολοφονήθηκε στην Ονδούρα. Καταδικάζει αυτή τη δολοφονία εξ ονόματος του Κοινοβουλίου και απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση της Ονδούρας να προσαγάγει τους ενόχους στη δικαιοσύνη.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40)

(Από τις 11.40 έως τις 12.45, ομιλία του Filippo Grandi, Ύπατου Εκπροσώπου του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την οποία ακολουθεί ένας γύρος παρεμβάσεων από τις πολιτικές ομάδες)

(Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.45)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου