Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2325(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0024/2016

Ingediende teksten :

A8-0024/2016

Debatten :

PV 08/03/2016 - 5
CRE 08/03/2016 - 5

Stemmingen :

PV 08/03/2016 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0073

Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg

5. De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (debat)
CRE

Verslag over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU [2015/2325(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Matera, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, en Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Beatrix von Storch, die hierop ingaat, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kristina Winberg, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson te accepteren, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld en Tomáš Zdechovský.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Mary Honeyball.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 8.3.2016.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

De Voorzitter brengt hulde aan Berta Cáceres, een in Honduras vermoorde mensenrechten- en milieu-activiste. Hij veroordeelt deze moord in naam van het Parlement en roept de regering van Honduras ertoe op de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen.

(De vergadering wordt om 11.40 uur onderbroken)

(Van 11.40 tot 12.45 uur, toespraak door Filippo Grandi, Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, gevolgd door een ronde fractiewoordvoerders)

(De vergadering wordt hervat om 12.45 uur)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid