Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2325(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0024/2016

Ingivna texter :

A8-0024/2016

Debatter :

PV 08/03/2016 - 5
CRE 08/03/2016 - 5

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0073

Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

5. Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU [2015/2325(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Matera för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, och Beatrix von Storch för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică ställde en fråga ("blått kort") till Beatrix von Storch, som besvarade frågan, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kristina Winberg, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld och Tomáš Zdechovský.

Talare: Věra Jourová och Mary Honeyball.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 8.3.2016.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talmannen hedrade minnet av Berta Cáceres, människorätts- och miljöaktivist som mördats i Honduras. Han fördömde mordet på parlamentets vägnar och uppmanade myndigheterna i Honduras att se till att förövarna ställs till svars.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40)

(Från 11.40 till 12.45, tal av FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, följt av en omgång talare från de politiska grupperna)

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.45)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy