Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0136(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0041/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0041/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0067

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

6.1. Υγεία των ζώων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («Νόμος για την υγεία των ζώων») [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για να απορριφθεί η θέση του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0067)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου