Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0157(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0023/2016

Ingediende teksten :

A8-0023/2016

Debatten :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Stemmingen :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Stemverklaringen
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg

6.3. Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "”Stemmingsuitslagen" , punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement, om direct over te gaan tot interinstitutionele onderhandelingen op basis van het vastgestelde mandaat.

Bij HS (506 voor, 144 tegen, 56 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid