Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0346(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0313/2015

Ingediende teksten :

A8-0313/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/03/2016 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0070

Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg

6.4. Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "”Stemmingsuitslagen" , punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0070)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0070)

Juridische mededeling - Privacybeleid