Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

6. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Dyresundhed ***II (afstemning)

6.2. Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner ***I (afstemning)

6.3. Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (afstemning)

6.4. Harmoniserede forbrugerprisindekser ***I (afstemning)

6.5. Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (afstemning)

6.6. Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (afstemning)

6.7. Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik