Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 8. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Eläinterveys ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(neuvoston kannan hylkääminen edellyttää määräenemmistöä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0067)


6.2. Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0068)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0068)


6.3. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta voitaisiin käynnistää suoraan toimielinten väliset neuvottelut hyväksytyn valtuutuksen perusteella.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen NHÄ:ssä (506 puolesta, 144 vastaan, 56 tyhjää). Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


6.4. Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0070)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0070)


6.5. Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta [2015/2128(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0071)


6.6. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin työssä [2015/2230(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (yli 40 jäsenen jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0072)


6.7. Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (äänestys)

Mietintö naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa [2015/2325(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-ryhmä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0073)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö