Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 8. ožujka 2016. - Strasbourg

6. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Zdravlje životinja ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Potrebna kvalificirana većina za odbacivanje stajališta Vijeća)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0067)


6.2. Program potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0068)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0068)


6.3. Pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (izvjestitelj) predložio je da se u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgodi kako bi se izravno počelo s međuninstitucijskim pregovorima na temelju donesenog mandata.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (506 za, 144 protiv, 56 uzdržanih) odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


6.4. Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0070)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0070)


6.5. Godišnje izvješće za 2014. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću za 2014. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara [2015/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0071)


6.6. Rodno osviještena politika u radu Europskog parlamenta (glasovanje)

Izvješće o rodno osviještenoj politici u radu Europskog parlamenta [2015/2230(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (više od 40 zastupnika)

Odbijen

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0072)


6.7. Situacija u kojoj se nalaze žene izbjeglice i tražiteljice azila u EU-u (glasovanje)

Izvješće o situaciji u kojoj se nalaze žene izbjeglice i tražiteljice azila u EU-u [2015/2325(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Klub zastupnika PPE)

Odbijen

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0073)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti