Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. kovo 8 d. - Strasbūras

6. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Gyvūnų sveikata ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma Tarybos pasiūlymui atmesti )
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0067)


6.2. Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0068)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0068)


6.3. Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (pranešėjas) pagal DTT 61 straipsnio 2 dalį pasiūlė atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, kad būtų pereita tiesiogiai prie tarpinstitucinių derybų remiantis suteiktais įgaliojimais.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui po balsavimo vardiniu būdu (506 balsavo už, 144 – prieš, 56 susilaikė). Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


6.4. Suderinti vartotojų kainų indeksai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0070)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0070)


6.5. 2014 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (balsavimas)

Pranešimas dėl 2014 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2015/2128(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0071)


6.6. Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo į Europos Parlamento darbą [2015/2230(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė daugiau kaip 40 narių)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0072)


6.7. Moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėtis ES (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėties ES [2015/2325(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė PPE frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0073)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika