Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 8. marec 2016 - Strasbourg

6. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Zdravje živali ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Zakon o zdravju živali“) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0067)


6.2. Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0068)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0068)


6.3. Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (poročevalec) je predlagal prestavitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika, du règlement, da bi prešli neposredno na medinsitucionalna pogajanja na podlagi sprejetega mandata.

S poimenskim glasovanjem (506 za, 144 proti, 56 vzdržanih glasov), je Parlament odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


6.4. Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0070)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0070)


6.5. Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam [2015/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0071)


6.6. Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (glasovanje)

Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta [2015/2230(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložilo več kot 40 poslancev)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0072)


6.7. Položaj begunk in prosilk za azil v EU (glasovanje)

Poročilo o položaju begunk in prosilk za azil v EU [2015/2325(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina PPE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0073)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov