Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Djurhälsa ***II (omröstning)

6.2. Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (omröstning)

6.3. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (omröstning)

6.4. Harmoniserade index för konsumentpriser ***I (omröstning)

6.5. Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

6.6. Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (omröstning)

6.7. Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy