Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.15 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid